Sense Projects B.V., een in Nederland geregistreerde onderneming met KVK registratienummer 63565102, gevestigd te Rector Mulderstraat 16, 5962 AH, Melderslo, Nederland, samen met haar dochterondernemingen, begrijpt het belang van de bescherming van uw privacy wanneer u onze website gebruikt. Deze privacyverklaring vertelt u over de informatie die Sense Projects B.V. op deze website kan verzamelen, hoe de informatie wordt gebruikt en hoe u bepaalde informatie die wij mogelijk verzamelen, kunt openen en corrigeren.

Als u als bezoeker ervoor kiest om zich via deze website te registreren of informatie aan Sense Projects B.V. te verstrekken, gaat u akkoord met het gebruik van dergelijke gegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring. Houd er rekening mee dat deze site links naar andere websites bevat, inclusief, maar niet beperkt tot, websites die worden beheerd door Sense Projects B.V. en andere gelieerde entiteiten van Sense Projects B.V.. Merk ook op dat de Sense Projecs B.V. derden kan gebruiken om te helpen bij het onderhouden van de websites.

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of als u niet het gevoel heeft dat uw zorgen zijn weggenomen, stel dan gerust een vraag aan ons via het ‘Contact’ gedeelte van de website.

Verzameling van uw persoonlijke gegevens

U heeft toegang tot veel onderdelen van onze website zonder persoonlijk identificeerbare informatie in te dienen. U kunt vrijwillig kiezen om Sense Projects B.V. van identificeerbare persoonlijke gegevens te voorzien door formulieren in te vullen, het verzenden van e-mails of andere middelen die van tijd tot tijd op de website worden verstrekt. De persoonlijk identificeerbare informatie die wij van u verzamelen, als u daarvoor kiest, omvat meestal uw naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en informatie over uw bedrijf.

Naast informatie die u vrijwillig verstrekt, kan Sense Projects B.V. naar eigen goeddunken aanvullende informatie over u verzamelen van externe bronnen. Persoonlijke informatie die Sense Projects B.V. verzamelt zal zo redelijk noodzakelijk zijn om aan uw verzoek(en) te voldoen en om u de meest relevante, gerichte aanbiedingen en informatie van Sense Projects B.V. te leveren en voor geen ander doel. Alle dergelijke verzamelde informatie wordt hierin “Persoonlijke informatie” genoemd. Ook analyseert Sense Projects B.V. inkomende en uitgaande siteverkeersgegevens om problemen met zijn servers te diagnosticeren en zijn site te beheren. Sense Projects B.V. gebruikt deze gegevens ook om brede demografische informatie over zijn bezoekers, klanten en partners in het algemeen samen te stellen.

Het volgende is een lijst met voorbeelden waarbij u er specifiek en vrijwillig voor kiest om persoonlijke informatie aan Sense Projects B.V. toe te sturen via deze Site, die Sense Projects B.V. kan gebruiken voor elk doel dat is aangegeven op het moment van uw inzending:

  • Registreren voor toegang tot bepaalde delen van de site;
  • Een aanvraag van een afspraak, offerte of meer informatie;
  • Een contactaanvraag voor meer informatie over onze producten, diensten, evenementen en programma’s of om vragen of opmerkingen;
  • Abonneren op nieuwsbrieven, informatie, waarschuwingen, aanbiedingen en andere communicatie;
  • Een cv en / of sollicitatie indienen voor een mogelijke baan;
  • Deelname aan enquêtes, quizzen, promoties en prijsvragen die van tijd tot tijd op de website beschikbaar zijn;

Gebruik van uw persoonlijke gegevens

Sense Projects B.V. maakt gebruik van persoonlijke informatie die via de website wordt verstrekt om een ​​manier te bieden voor klanten, partners, leveranciers en andere contacten om met ons team te communiceren. Sense Projects B.V. verzamelt de persoonlijke gegevens van u om relaties tot stand te brengen en te onderhouden en om u beter van dienst te kunnen zijn. Indien van toepassing kan Sense Projects B.V. de persoonlijke informatie ook afzonderlijk of in combinatie met reeds bestaande informatie gebruiken.

Door vrijwillig uw persoonlijke gegevens in te dienen, stem u in met het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke informatie zoals beschreven in deze privacyverklaring. In sommige omstandigheden kan Sense Projects B.V. persoonlijke informatie die u vrijwillig verstrekt, delen met betrouwbare zakenpartners. We zullen dergelijke externe zakelijke partners alleen gebruiken om diensten aan ons of namens ons te leveren en het is hun verboden die informatie voor enig ander doel te gebruiken.

Vanwege de bestaande wettelijke, reglementaire en beveiligingsomgeving, kan Sense Projects B.V. onder bepaalde omstandigheden verplicht zijn geaggregeerde informatie en / of persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die via de website aan Sense Projects B.V. wordt verstrekt. Sense Projects B.V. zal redelijke inspanningen leveren om dergelijke onthullingen te beperken tot de volgende omstandigheden: (i) wanneer Sense Projects B.V. te goeder trouw gelooft dat hij daartoe verplicht is in reactie op een dagvaarding of een andere juridische procedure; (ii) indien redelijkerwijs vereist om dit te doen om de gegevensbeveiligingsmaatregelen, apparatuur, technische operaties en dergelijke van Sense Projects B.V. te handhaven, bij te werken of anderszins te implementeren; (iii) indien redelijkerwijs noodzakelijk om te identificeren, contact op te nemen of gerechtelijke stappen te ondernemen tegen personen of entiteiten om de rechten van Sense Projects B.V. te behouden en / of te handhaven, inclusief maar niet beperkt tot het afdwingen van de Gebruiksvoorwaarden voor deze website; (iv) om de rechten of eigendom van Sense Projects B.V. te beschermen en te verdedigen; of (v) in dringende omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van het publiek of van gebruikers van de Sense Projects B.V. producten, -services en de website te beschermen.

Uw informatie kan worden overgedragen en onderhouden op computers en/of servers die zich buiten Nederland en/of de EU bevinden en waar de wetten omtrent gegevensbescherming kunnen verschillen. Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat ook wanneer uw persoonsgegevens buiten de EU worden verwerkt, zij op een juridisch juiste en zorgvuldige wijze buiten de EU worden verwerkt.

Daarnaast kan Sense Projects B.V. ook persoonlijke informatie vrijgeven in verband met de verkoop, overdracht of andere overdracht van het Sense Projects B.V. bedrijf of een onderdeel daarvan, of als onderdeel van een beveiligingsaudit.

Bescherming van uw persoonlijke gegevens

Sense Projects B.V. levert aanzienlijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van de Persoonlijke Informatie, voorkeuren en andere informatie die het via deze website heeft verzameld te beschermen en zal nooit willens en wetens toegang verlenen tot deze informatie aan iemand buiten Sense Projects B.V. anders dan zoals hierin beschreven. U moet ook uw steentje bijdragen om uw informatie te beschermen. Uw Sense Projects-gebruikersnaam en wachtwoord (als dergelijke wordt verstrekt of ingevoerd) zijn vertrouwelijk en we raden u aan deze aan niemand bekend te maken. Helaas kan, vanwege de aard van het internet als een openbaar transmissienetwerk, noch het netwerk van Sense Projects B.V. noch datatransmissie via internet gegarandeerd 100% veilig zijn. Dientengevolge, terwijl wij ernaar streven om Persoonlijke Informatie te beschermen die aan ons is doorgegeven, kan Sense Projects B.V. de veiligheid van dergelijke informatie niet garanderen. Alle persoonlijke informatie die aan ons wordt doorgegeven, gebeurt dus op eigen risico. Zodra wij persoonlijke informatie ontvangen, onderneemt Sense Projects B.V. aanzienlijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van deze informatie te beschermen in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

Cookies

Als u informatie bekijkt of downloadt, kunnen we het bezoek volgen via het gebruik van “cookies”. Cookies zijn stukjes informatie die een website overzet naar de harde schijf van een individu voor archiveringsdoeleinden. Het gebruik van cookies is een industriestandaard en u zult cookies vinden op de meeste belangrijke websites. Cookies helpen Sense Projects B.V. om informatie aan te passen aan uw voorkeuren en om te zien welke gebieden van de website het meest worden bezocht. Sense Projects B.V. gebruikt nooit cookies om informatie van uw computer op te halen die niet oorspronkelijk in een cookie is verzonden. De meeste browsers zijn aanvankelijk ingesteld om cookies te accepteren. Als u wilt, kunt u de browserinstellingen wijzigen om cookies te weigeren. Het is echter mogelijk dat u de website dan niet volledig kunt gebruiken. Meer informatie over de soorten cookies die we gebruiken, is te vinden in onze cookieverklaring.

Web Beacons

Pagina’s op deze website kunnen elektronische afbeeldingen bevatten die Web Beacons worden genoemd en die soms ook worden aangeduid als single-pixel gifs of clear gifs. De webbakens kunnen worden gebruikt om te helpen bij het leveren van cookies op onze hele site om het aantal gebruikers en het bijhouden van siteactiviteiten bij te houden.

Links naar andere websites

Deze website kan links bevatten naar websites die eigendom zijn van en beheerd worden door derde partijen en niet werken in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Wanneer u via deze website naar andere websites linkt, zijn deze Privacyverklaring en onze privacymaatregelen niet langer van toepassing. We raden u aan het privacybeleid van elke website te lezen voordat u persoonlijk identificeerbare informatie vrijgeeft. Sense Projects B.V. is niet verantwoordelijk voor de privacy praktijken van dergelijke websites van derden.

Keuzes met betrekking tot het gebruik van persoonlijke informatie

Bij het vrijwillig verstrekken van uw persoonlijke informatie via deze site, zal Sense Projects B.V. uw persoonlijke gegevens gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Mocht u op enig moment beslissen dat u niet langer elektronische communicatie wilt blijven ontvangen, dan heeft u de mogelijkheid om u uit te schrijven of af te melden van dergelijke communicatie door middel van een link in elke dergelijke communicatie, of indien daarin niet wordt voorzien, door een e-mail te sturen of contact met ons op te nemen.

Correcties, toegang tot en updates van uw persoonlijke gegevens

Sense Projects B.V. streeft ernaar uw persoonlijke gegevens zo accuraat mogelijk te houden. Indien u op enig moment wenst uw Persoonlijke Informatie te herzien, corrigeren of bij te werken, kunt u uw relevante profiel of registratie bijwerken (indien van toepassing) of contact met ons opnemen via de contact sectie van deze website. Om de veiligheid van persoonlijke gegevens te waarborgen, moet u er rekening mee houden dat u op het moment van een dergelijk verzoek voldoende bewijs van uw identiteit moet overleggen voordat persoonlijke gegevensbestanden ter beschikking gesteld worden.

Dataretentie

De persoonlijke informatie die u aan Sense Projects B.V. verstrekt, wordt alleen bewaard zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor deze is verzameld of zoals vereist door de wet. Door uw persoonlijke gegevens te bewaren, kan Sense Projects B.V. u blijven voorzien van zeer persoonlijke diensten, zonder onderbreking.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Sense Projects B.V. behoudt zich het recht voor om dit beleid te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving aan u te wijzigen. Raadpleeg de Privacyverklaring regelmatig voor wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van de website na het plaatsen van wijzigingen in deze voorwaarden betekent dat u die wijzigingen accepteert. Sense Projects B.V. neemt redelijke maatregelen om u op de hoogte te stellen als er sprake is van een wezenlijke wijziging in onze privacypraktijken met betrekking tot het gebruik van de informatie die u aan Sense Projects B.V. heeft verstrekt. Sense Projects B.V. zal deze wijzigingen opvallend vermelden in het Privacybeleid. Sense Projects B.V. zal ook een bericht plaatsen op de startpagina van zijn website waarin staat dat het Privacybeleid is gewijzigd en zal een link naar het Privacybeleid bevatten.

Neem contact met ons op

Sense Projects B.V. verwelkomt vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring. Als u vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring heeft of als u informatie of communicatie die u ontvangt in overeenstemming met deze Privacyverklaring wilt wijzigen of beëindigen, neem dan contact met ons op via het ‘Contact’ gedeelte van de website.